NCTV Informatieportaal: toegang krijgen tot documenten

Op het Informatieportaal vindt u informatie over verschillende NCTV-onderwerpen. De informatie op dit portaal is niet openbaar, daarom heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

De NCTV gebruikt deze informatie (naam en zakelijk e-mailadres) om u toegang te geven tot het voor u relevante, beveiligde deel van het informatieportaal. Zie voor meer informatie het onderdeel over ‘uw gegevens’ onder aan deze pagina en de links naar privacyreglement en het cookiegebruik onderaan deze pagina.

Meld u aan om toegang te krijgen tot:

Uw gegevens

De NCTV verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Meldt u zich aan voor het informatieportaal Vitale infrastructuur, dan registreert en gebruikt de NCTV:

  • uw gebruikersnaam, e-mailadres, voornaam en achternaam. Omdat de materialen op het portaal in veel gevallen niet openbaar zijn, vindt authenticatie van de gebruiker plaats alvorens deze toegang tot het portaal krijgt. Op deze wijze wordt voorkomen dat onbevoegden toegang tot deze materialen krijgen;
  • gebruikershandelingen (bijvoorbeeld hoe vaak een gebruiker inlogt en welke materialen gebruikers bekijken), ten behoeve van:
    • beveiliging van de informatie die op de portal staat
    • optimaliseren van dienstverlening en
    • het generen van managementinformatie.

De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.